INDUKTÍVNE SNÍMAČE | INDUKČNÉ SNÍMAČE
INDUKTÍVNE SNÍMAČE | INDUKČNÉ SNÍMAČE
skcsendehupl
induktívne snímače

separator

Princíp činnosti a použitie

 

Induktívne snímače využívajú jav zmeny vysokofrekvenčného magnetického poľa nad aktívnou plochou snímača.
Po priblížení predmetu z dobre vodivého materiálu k aktívnej ploche snímača je pole zatlmené. Snímač vyhodnotí obidva stavy poľa (zatlmené alebo nezatlmené) a podľa nich mení stav výstupného signálu.
Induktívne snímače pracujú ako bezkontaktné snímače polohy bez častí podliehajúcich mechanickému opotrebeniu. Majú vysokú odolnosť voči okolitému prostrediu. Uprednostňujú sa práve tam, kde sú kladené vysoké požiadavky na spoľahlivosť, životnosť, presnos
ť určenia polohy a časté spínanie.

 

Technické pojmy

Normálny spínací dosah Sn je vzdialenosť od pracovnej plochy snímača, v ktorej pri pohybe štandardnej clonky v smere axiálnom k pracovnej ploche snímača, snímač zopne. štandardná clonka je štvorec ocele, triedy 11 370, hrúbky 1 mm, dĺžka strany je priemer pracovnej plochy snímača. Je to teoretický údaj, ktorý neberie do úvahy rozptyl hodnôt súčiastok vo výrobe, pracovnú teplotu, napájacie napätia a pod.

Reálny spínací dosah Sr 0.9 Sn < Sr < 1.1 Sn
Operačná zóna Sa 0 < Sa < 0.8 x Sn Berie do úvahy najnepriaznivejšie pracovné podmienky.
Hysterézia H je rozdiel medzi bodom zopnutia a bodom rozopnutia.
Napájacie napätie Un je napäťový rozsah, pri ktorom snímač bežne pracuje.
Kľudový prúd In je prúd, slúžiaci k pokrytiu spotreby snímača.
Trvalý spínaný prúd Ia je prúd, ktorý môže trvalo tiecť cez výstup snímača.
Úbytok napätia Vd je úbytok napätia na snímači v zopnutom stave, pričom pripojenou záťažou tečie maximálny prúd.


Všeobecné technické pojmy

Valcové púzdra snímačov sú z mosadze, na povrchu poniklované. Na želanie zákazníka dodávame snímače aj v púzdrach z nehrdzavejúcej ocele, v skrátených púzdrach, snímače s atestom do výbušného prostredia SNV1, snímače bez indikačnej LED, snímače s PUR káblom.

Snímače majú zabudovaný obvod na ochranu pred skratom a prepólovaním.


 DC 3 a 4 vodičové      DC 2 vodičové  
         
 Napájacie napätie Un 6 ... 36 V DC    Napájacie napätie Un 6 ... 36 V DC
 Zvlnenie napájania <= 15%(pp)    Zvlnenie napájania <= 15%(pp)
 Kľudový prúd In <= 10 mA    Kľudový prúd In <= 1 mA
 Trvalý spínaný prúd Ia 200 mA    Trvalý spínaný prúd Ia 5 ... 200 mA
 Napäťový úbytok Ud 0.8 ... 1.8 V    Napäťový úbytok Ud <= 6 V
 Spínacia hysterézia H <= 15% Sr    Spínacia hysterézia H <= 15% Sr
 Strmosť výstupného napätia >= 1 V / us    Krytie DIN 40 050 IP 67
 Krytie DIN 40 050 IP 67    Pracovná teplota -25 C ... +70 C
 Pracovná teplota -25 C ... +70 C  
         
 AC 2 vodičové      Kábel  
         
 Napájacie napätie Un 35 ... 250 V AC    DC 2 vodičový 2 m PVC  2 x 0.25 mm
 Frekvencia napájania 45 ... 65 Hz    DC 3 vodičový  2 m PVC  3 x 0.25 mm
 Kľudový prúd In <= 1 mA    6.5, 8, M8  2 m PVC  3 x 0.14 mm
 Trvalý spínaný prúd Ia 5 ... 200 mA    DC 4 vodičový    2 m PVC  4 x 0.25 mm
 Napäťový úbytok Ud <= 12.5 V    AC 2 vodičový   2 m PVC  2 x 0.75 mm
 Spínacia hysterézia H <= 15% Sr  
 Krytie DIN 40 050 IP 67  
 Pracovná teplota -25 C ... +70 C  
         


OZNAČENIE SNÍMAČOV

značenie indukčných snímačov


PREPOJENIE SNÍMAČOV

 prepojenie snímačov


 

KONEKTORY

konektory


Print Friendly, PDF & Email
created by: Marek Sarvas - Stock Photography